Notícies

Notícies


L'Ajuntament de Sarrià de Ter crea una nou servei d’ajuda
a la neteja de grafits en façanes particulars

 
L’Ajuntament de Sarrià de Ter ha impulsat un nou servei de neteja de grafits i pintades en finques
particulars. Aquest nou servei pretén col·laborar amb els propietaris locals per tal de poder
eliminar els grafits de façanes i espais privats amb visibilitat a la via pública. Amb aquesta nova
experiència, el consistori ajudarà (subvencionant el 50% del cost) als veï ns i veï nes a netejar les
pintades i per tant, a mantenir la imatge del municipi.

Amb els anys, s’han anat acumulant algunes pintades en façanes del municipi que no beneficien
a la estètica i convivència al poble. La voluntat del consistori és iniciar una campanya per tal de
fer-hi front i poder netejar-ne el màxim possible. Per això, aquesta iniciativa neix amb la intenció
d’incentivar una campanya que permeti netejar tots aquests elements de l’espai públic.
  
Al programa s’hi podran acollir totes de finques residencials (no industrials) del municipi. Els
sol·licitants hauran de ser persones físiques (queden excloses les finques propietat de persones
jurídiques) i hauran de fer una instància a l’Ajuntament i assumir prèviament la meitat del cost
de la neteja. En queden excloses les infraestructures de comunicació i les finques propietat
d’administracions supramunicipals.

La voluntat de l’Ajuntament evidentment és fomentar la neteja i el manteniment de l’entorn
urbà del poble.        

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map