Inscripció als clubs de lectura infantils 2022-2023

  Dades personals de l'infant:

  Nom:

  Cognoms:

  Data de naixement


  Dades personals del representant:

  Nom:

  Cognoms:

  DNI:

  Telèfon:

  Correu electrònic:


  Clubs de lectura infantils del curs 2022 - 2023:

  - Club de lectura infantil 9 - 12 anys:
  (Dinamitza i coordina Mar Casas de la biblioteca E. Xargay)
  Primer dimarts de mes a les 18 h.

  - Club de lectura infantil Llegim en veu alta, llegim l'àlbum il·lustrat. 6 - 7 anys:
  (Dinamitza i coordina Mar Casas de la biblioteca E. Xargay)
  Primer dijous de mes a les 18 h.