Skip to content

Oficina atenció al ciutadà

Dades de contacte

Horari

Atenció al públic
de dilluns a divendres de 9 a 14h.

Ubicació

Casa de la Vila.
C/ Major 73 (Planta Baixa)
17840 Sarrià de Ter

Documentació per tramitar l'alta al Padró Municipal d'Habitants:

 • DNI – NIE – Passaport
 • Contracte de lloguer o escriptures de propietat de l'habitatge.
 • Autorització de les persones que resideixen a l'habitatge.

Per obtenció d'un certificat derivat del padró d'habitants cal personar-se a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.

Naixements:

 • Per fer la inscricpió d'un nadó cal presentar la documentació següent:
 • Documentació del centre sanitari on s'ha esdevingut el part.
 • DNI dels progenitors
 • Llibre de família (en cas que en tinguin).

Matrimonis:

 • (Documentació per tramitar l'expedient de matrimoni civil)
 • DNI contraents
 • Certificat literal de naixement
 • Fe de vida i estat.
 • Certificat d’empadronament del municipi on ha residit els dos últims anys.

Supòsit que algun dels contraents sigui estranger:

 • Haurà d’acompanyar la mateixa documentació, degudament legalitzada i traduïda al castellà per les autoritats competents.
 • Certificat del consulta o ambaixada del seu país a Espanya, en el quals especifiqui quin són els requisits de capacitat per contreure matrimoni, segons la legislació del seu país.
 • Certificat del consolat o ambaixada del seu país a Espanya, en els quals especifiqui, si conforme a la legislació del seu país es necessària o no la publicació d’edictes anunciant la pretensió de celebrar matrimoni, si el futur/a espòs/a hagués residit en els dos últims anys en el seu país.

Supòsit que algun dels contraents sigui divorciat:

 • Certificat literal del matrimoni anterior amb el que hi conti l’anotació marginal de divorci.
 • Sentència de divorci.
 • En el supòsit que la sentència de divorci estigui dictada per un tribunal estranger, s’haurà d’acreditar haver obtingut “l’exequàtur” de la Sala primera del Tribunal Superior.

Supòsit en el qual un dels promotors tingui la nul·litat de matrimoni anterior per un tribunal eclesiàstic:

 • S’haurà d’aportar testimoni de l’acte dictat perl Jutjat de Primera Instancia competent, declarant amb el dret de l’estat de la resolució canònica, acte que s’haurà de recollir com a inscripció marginal en la certificació literal de matrimoni.

Supòsit que algun dels contraents sigui menor d’edat:

 • El menor d’edat només podrà contreure matrimoni quan estigui emancipat (és possible a partir dels 16 anys).
 • A partir dels 14 anys poden contraure matrimoni amb l’autorització del Jutge de Primera Instancia .
 • Els menors de 14 anys no poden contraure matrimoni en cap cas.

El cementiri municipal està ubicat a plaça de l’Obra, al costat de la Parròquia de la Misericòrdia

Els horaris d’obertura són

Hivern (octubre-maig):
Dilluns, Dimarts, Dimecres i Diumenges de 10 A 13 hores
Dissabtes de 10 A 18 hores

Estiu (juny-setembre):
Dimarts, Dimecres, Dijous i Diumenge de 10h – 13h
Dissabtes de 10h – 19h

Aquí us podeu descarregar la tarifa de preus i serveis de MEMORA 2019

Ajuntament de Sarrià de Ter

Escola Bressol "Confetti"

Biblioteca "Emília Xargay"

Centre Cívic la Cooperativa

Pavelló Municipal

Serveis Tècnics

Ràdio Municipal

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!