Secretaria i serveis jurídics

Personal adscrit

Isidre Llucià Sabarich
Secretari – Interventor Municipal

Erik Sureda
Tècnic d’Administració General (TAG)

Laura Martí
Tècnica d’Administració General (TAG)

Anna Parpal
Administrativa

Sara Lozano Sirvent
Auxiliar Administrativa

Horari

Atenció al públic
Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00h.

Ubicació

Casa de la Vila.
C/ Major 71-73 (1a Planta)
17840 Sarrià de Ter

Funcions

Fe pública.

Assessoria jurídica i gestió dels expedients en les següents matèries : urbanisme, contractació, recursos humans, medi ambient, patrimoni, règim interior.

Direcció, gestió i coordinació dels serveis de Secretaria-Intervenció.

Gestió i control de l’activitat econòmica-financera, comptabilitat i recaptació.