Urbanisme

Regidoria

Urbanisme, Medi Ambient i Mobilitat

Narcís Fajula i Aulet
Regidor

Responsable Tècnic Jurídic:

Isidre Llucià Sabarich
Secretari Interventor Municipal 

Tècnica:

Meritxell Fontclara i Quintanàs 
Arquitecta Municipal

Administració:

Anna Berloso i Coll

Horari

Atenció al públic
De dilluns a divendres: 08:00h a 14:00h

Per visites amb amb l’arquitecta municipal, cal demanar cita prèvi

Ubicació

Edifici Serveis Tècnics
C/ Major 76
17840 Sarrià de Ter

Els Serveis Tècnics Municipals, tenen sota la seva responsabilitat, el control de totes les construccions, instal.lacions i obres de caràcter públic i privat, que es realitzin al municipi, així com el control, el compliment i el seguiment de la legalitat urbanística, alhora que, l’expedició de llicències i certificats urbanístics.

Gestions o tasques que desenvolupa

Les funcions que es desenvolupen als Serveis Tècnics Municipal són les següents:

  • Expedició de llicències d’obres
  • Informes urbanístics
  • Control de totes les construccions i obres que es realitzin al municipi
  • Expedició de llicències de primera ocupació
  • Planejament, gestió i disciplina urbanística
  • Control d’instal.lacions
  • Manteniment de vies públiques urbanes i rurals