Hisenda, ordenances i reglaments

Ordenances fiscals 2022 Aprovació definitiva de l’ordenança de municipal reguladora d’autoritzacions d’ocupació de via pública de terrasses d’establiments de restauració i expositors exteriors de botigues comercials al terme municipal de Sarrià de Ter Mapa de capacitat acústica de Sarrià de Ter Ordenança de tinença d’animals de companyia de Sarrià de Ter Ordenança municipal del mercat de venda no sedentària de Sarrià de Ter Reglament Orgànic Municipal de Sarrià de Ter Ordenança intervenció municipal ambiental de seguretat i salut adaptada a Sarrià de Ter Ordenança Municipal de Circulació Reglament municipal sobre publicitat visible des d’espais d’ús públic Reglament d’utilització de la piscina pública Ordenança municipal de policia en matèria de neteja Ordenança municipal sobre l’ús del sistema de sanejament Ordenança sobre l’ús social de l’edifici i instal·lacions del col·legi d’educació infantil i primària fora d’horari escolar i durant el període de vacances Ordenança municipal sobre publicitat directa a les bústies, portes, façanes i vehicles Ordenança municipal per a la instal·lació i funcionament d’instal·lacions de radiocomunicació Reglament de règim interior dels mercats a la via pública de Sarrià de Ter Ordenança d’instal·lacions elèctriques, cales i canalitzacions a la via pública Ordenança municipal d’aparcaments Ordenança municipal d’empadronament Ordenança municipal sobre civisme, integració social i convivència ciutadana Ordenança municipal de camins Ordenança municipal reguladora dels espais verds Ordenança municipal reguladora de les condicions per a la instal·lació d’ascensors en edificis residencials existents sense ascensor Ordenança municipal de gestió de runes i residus de la construcció Ordenança municipal mosquit tigre Reglament de Participació per a entitats municipals Reglament regulador del procediment de la reducció de jornada per al personal de l’escola bressol Ordenança reguladora d’execució alternativa al pagament de deutes amb l’Hisenda municipal Reglament Llar Infants Confetti Reglament usos del pavelló municipal Ordenança banc de terres Reglament de funcionament de la biblioteca municipal Emília Xargay Ordenança reguladora clubs de cannabis Reglament de Treball dels porters mantenidors d’escoles Ordenança reguladora del soroll i les vibracions i el mapa de capacitat acústica Mapa de capacitat acústica municipal Reglament del Taxi Ordenança d’olors de l’Ajuntament de Sarrià de Ter Reglament de règim de funcionament i d’ús dels espais habilitats de Sarrià 221 Ordenança de guals i entrades de vehicles Edicte referent als locals oficials i llocs públics oferts pels Ajuntaments per a la realització gratuïta dels actes de campanya electoral Reglament municipal de participació ciutadana de Sarrià de Ter Reglament de la comissió de la memòria democràtica, nomenclàtor i el patrimoni historico-artístic de Sarrià de Ter Reglament municipal de la sala d’exposicions Dolors Xabé del Centre Cívic La Cooperativa