Skip to content

Hisenda, ordenances i reglaments

Ordenances fiscals 2022

Aprovació definitiva de l’ordenança de municipal reguladora d’autoritzacions d’ocupació de via pública de terrasses d’establiments de restauració i expositors exteriors de botigues comercials al terme municipal de Sarrià de Ter

Mapa de capacitat acústica de Sarrià de Ter

Ordenança de tinença d’animals de companyia de Sarrià de Ter

Ordenança municipal del mercat de venda no sedentària de Sarrià de Ter

Reglament Orgànic Municipal de Sarrià de Ter

Ordenança intervenció municipal ambiental de seguretat i salut adaptada a Sarrià de Ter

Ordenança Municipal de Circulació

Reglament municipal sobre publicitat visible des d’espais d’ús públic

Reglament d’utilització de la piscina pública

Ordenança municipal de policia en matèria de neteja

Ordenança municipal sobre l’ús del sistema de sanejament

Ordenança sobre l’ús social de l’edifici i instal·lacions del col·legi d’educació infantil i primària fora d’horari escolar i durant el període de vacances

Ordenança municipal sobre publicitat directa a les bústies, portes, façanes i vehicles

Ordenança municipal per a la instal·lació i funcionament d’instal·lacions de radiocomunicació

Reglament de règim interior dels mercats a la via pública de Sarrià de Ter

Ordenança d’instal·lacions elèctriques, cales i canalitzacions a la via pública

Ordenança municipal d’aparcaments

Ordenança municipal d’empadronament

Ordenança municipal sobre civisme, integració social i convivència ciutadana

Ordenança municipal de camins

Ordenança municipal reguladora dels espais verds

Ordenança municipal reguladora de les condicions per a la instal·lació d’ascensors en edificis residencials existents sense ascensor

Ordenança municipal de gestió de runes i residus de la construcció

Ordenança municipal mosquit tigre

Reglament de Participació per a entitats municipals

Reglament regulador del procediment de la reducció de jornada per al personal de l’escola bressol

Ordenança reguladora d’execució alternativa al pagament de deutes amb l’Hisenda municipal

Reglament Llar Infants Confetti

Reglament usos del pavelló municipal

Ordenança banc de terres

Reglament de funcionament de la biblioteca municipal Emília Xargay

Ordenança reguladora clubs de cannabis

Reglament de Treball dels porters mantenidors d’escoles

Ordenança reguladora del soroll i les vibracions i el mapa de capacitat acústica

Ajuntament de Sarrià de Ter

Escola Bressol "Confetti"

Biblioteca "Emília Xargay"

Centre Cívic la Cooperativa

Pavelló Municipal

Serveis Tècnics

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!