Notícies

Notícies


Propietari d’un hort a Sarrià de Ter el posa a disposició del Banc de Terres per a Horts municipal, per si hi ha alguna persona interessada en conrear-lo.

Recordem que el Banc de Terre per a Horts es va crear l’any 2014 com a eina dirigida a promoure l’ús racional de les parcel·les rústiques, urbanes i urbanitzables amb vocació agrícola situades en el terme municipal de Sarrià de Ter, en la cerca de la seva conservació a fi d’evitar el seu abandonament a través de la posada en valor de les mateixes, amb el propòsit de frenar la pèrdua dels seus valors agrícoles, mediambientals o altres valors vinculats a la utilització racional dels
recursos rurals.

Per a donar un paraigües legal, es va aprovar en Ple de juliol de 2014 l’Ordenança de regulació d’aquest Ban de Terres.

Els interessats podeu adreçar-vos a l’ajuntament de Sarrià de Ter, sra. Remei Montgé recaptacio@sarriadeter.cat

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map