Notícies

Notícies


Els pressupostos municipals, sumen un total de 3.972,333,33€, és a dir, un 7% més que l’any anterior (312,683 euros superior). Aquest increment sobretot ve donat per una pujada pel que fa la previsió d’entrades, especialment derivat de dos elements un ajustament a l’alça d’alguns ingressos (com plusvàlues i impost de construccions) i pel fet d’haver consolidat els 5.000 habitants (majors transferències). 

De la mateixa manera, a més de tenir majors ingressos, enguany es podrà disposar de més recursos degut a una millora en la gestió econòmica del consistori. Aquí, cal destacar que la política feta els darrers anys de reducció de l’endeutament ha generat més diners per poder disposar de més recursos i no pagar interessos bancaris. 

Aquesta disposició de recursos es reparteix de la següent manera: 

1. Inversió Social: Continua essent una prioritat. Pel que fa a la despesa social es manté el gruix de despesa incorporada ja ens els pressupostos de l’any anterior. Així, les partides que més van créixer els passats exercicis: ajuts d’urgència i beques escolars, s’ha mantingut als mateixos nivells mantenint, per tant, l‘esforç. Perquè aquesta continua essent una prioritat municipal (partida 231/48000) . 

Pel que fa a l’atenció a la gent gran es mantenen els programes iniciats els darrers anys però s’incorpora noves iniciatives de treball comunitari per barri (partida 231/22700: treballs a tercers serveis socials (146.000 euros), incrementat-la en 30.000 euros
Manteniment aportació targetes +70: El programa de subvenció del transport públic als majors de 70 anys es veurà consolidat amb la mateixa aportació. Això significa que es mantindran els 10 viatges mensuals per veí. (La partida 4411/22302: “Renovació targetes de transport”: 14.000 euros). 

En aquest àmbit, però la principal novetat és a l’àrea de joventut. Es consolida i augmenta la partida per continuar les tasques de dinamització de joventut. (partida 3371: 11,000 euros), te un augment de 700 euros respecte a l’any passat.

Es manté l’esforç fet a la partida destinada a l’Escola Montserrat que ja es va doblar en anys anteriors i enguany es manté. (La partida 323/22700: “Treballs a Tercers de l’Escola Montserrat”: 10.000 euros). 

En aquest àmbit també cal afegir-hi l’esforç fet per ajudar a l’esport de base (una pota important de la política social d’un poble) mantenint l’increment de les partides destinades a subvencions a entitats esportives dels anys passats. Es mantenen els 30.000 euros anuals per a subvencions

ordinàries i 3.000 més per a extraordinàries, confirmant Sarrià de Ter com a capdavanter de les comarques gironines en inversió a l’esport base per habitant.

2. Espai públic: reforç manteniment i inversió.

Per aquest any, és manté l’increment a la partida de la brigada que ja vam fer el 2016 i 2017, i es torna a reforçar amb la partida destinada exclusivament a clavegueram (13.000 euros). 

D’altra banda, i en aquest àmbit, cal dir que aquests pressupostos preveuen el canvi en la provisió del servei de neteja dels equipaments municipals. Aquest servei estava subcontractat a empreses externes i a mitjans del 2017 es va remunicipalitzar. Es consolida aquesta opció, amb la consolidació d’un estalvi econòmic superior de 20.000 euros al mateix temps que s’opta per un model amb més valor social. 

 

3. Cultura: L’equip de Govern municipal s’ha proposat anar consolidant aquesta partida. Ja el 2016 es va fer un esforç important en aquest sentit i va continuar el 2017, aquesta voluntat es reafirma en aquests pressupost del 2018

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map