Notícies

Notícies


La nova Ordenança d’Olors aprovada pel Ple d’aquest dimarts 31 de juliol, és el resultat d’un compromís adquirit amb la ciutadania, arrel de les importants problemàtiques que està patint el municipi en relació a les emissions de males olors de la Paperera de Sarrià. El seu objectiu és fonamentalment protegir a la població enfront d’aquestes emissions, bé sigui per la molèstia percebuda com, i sobretot, pel possible risc en la salut que aquestes emissions puguin provocar.

El cert és que malgrat en l’actualitat només existeix en la legislació vigent, un esborrany d’avantprojecte de Llei contra la Contaminació Odorífera a nivell de Catalunya, ja són forces els municipis que en el marc de les seves competències, i acollint-se al marc legal europeu en la Llei 167/2002-IPPC de regulació de l’Autorització Ambiental Integrada, han redactat i aprovat les seves pròpies ordenances municipals.

En aquest sentit, la finalitat de l’Ordenança és la de determinar el nivell de protecció de les persones enfront d’aquestes emissions, fixar els límits de l’impacte causat per cada activitat, establir els límits de la freqüència màxima tolerable, distingint entre els diferents tipus de sòl (residencial, industrial i ramader), i evitar la intrusió de les de les olors en l’àmbit domiciliari de les persones.

A fi de poder exercir el control del compliment de l’Ordenança, s’atribueix a l’ajuntament la funció inspectora la qual podrà exercir a través dels tècnics municipals que es designin o bé a través d’entitats de control autoritzades.

Per altra banda, cal fer esment que l’Ordenança serà d’obligat compliment per a totes les activitats, als sis mesos de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província.

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map