Notícies

Notícies


Ahir al vespre es va realitzar al Local Social del Pla de l'Horta la Reunió de Barri al Pla dels Vinyers corresponent al 2020. Hi van assistir una vintena de veïns i veïnes, juntament amb l'alcalde Narcís Fajula, la regidora de barri Desi Arasa, la regidora de govern Encarna Jiménez, i els regidors de l'oposició Quim Rodríguez (PSC) i M.Pau García (CS).


L'Ajuntament va informar de la implantació de la recollida selectiva porta a porta que es farà al llarg del 2020, del pla de mobilitat que també es farà efectiu l'any vinent, de la substitució per llums LED en l'enllumenat públic i de la nova ordenança de guals. També de la creació de les noves Taules Mediambientals.


Per part dels veïns i veïnes es van aportar diferents temes:


• Tenir en compte la sortida del pàrquing del C.Cors de Clavé / C.Montagut a l'hora de realitzar el Pla de mobilitat.
• Establir controls habituals de velocitat mitjançant radar mòbil a la zona del C.Joan Fuster / St. Julià.
• Van sorgir dubtes sobre el sistema de recollida del porta a porta de les persones que fan torns. Es va dir que es miraria de com solucionar el tema de la millor manera possible en aquests casos.
• Van sorgir alguns punts d'afectacions de mobilitat ( C. Montagut, C. Josep Pla, i C. Salvador Espriu ) per pals de llum de fusta i voreres estretes. Es passaria a serveis tècnics per valorar.
• Va sortir proposta de posar cautxú als parcs infantils.
• Es va parlar de problemes amb alguna colònia de gats. Es parlarà amb les persones voluntàries del Projecte Gat per tal que facin un control.
• Presència de senglars darrere del C. Autopista. Es parlarà amb Autopistes per tal que tapin un forat en una de les tanques per evitar l'accés dels animals als terrenys del barri.
• Sistema de clavegueram del barri molt antic. Es necessita una inversió a mig – llarg termini.
• Poda de plataners de C. Sant Ferriol i C. Autopista. Està previst de fer la poda / tala el 2020.
• Es pregunta sobre la normativa de patinets elèctrics. No hi ha cap normativa establerta. És un tema que s'està estudiant als Ajuntaments de Girona i Salt. Quan estigui clara la normativa ens unificarem i establirem mateixos criteris.

 

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map