Notícies

Notícies


El punt d’informació d’habitatge està en servei a Sarrià de Ter des del 2017, en ell es dona informació en matèria d’habitatge a tots els veïns i veïnes del municipi. Aquest servei s’ofereix el segon i quart dijous de cada mes en horari de 8:30h a 14:30h al centre Sarrià 221 ( Avinguda de França, 221 ).

 

Tipus d’informació que s'ofereix:

-Informació i acompanyament en la tramitació dels ajuts per a la rehabilitació d’habitatges (subvencions per a obres d’arranjament a l’interior dels habitatges per a persones grans; subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial; subvencions per rehabilitar els edificis de tipologia residencial dels barris del parc públic d’habitatges)

- Informació i acompanyament en la tramitació dels ajuts al pagament del lloguer d’habitatge.

- Informació i acompanyament en la tramitació de les prestacions econòmiques d’especial urgència per atendre deutes d’impagament de rendes de lloguer o de quotes hipotecàries, i a persones en situació de pèrdua de l’habitatge.

- Derivació al Servei d’intermediació en l’àmbit de l’habitatge de la comarca del Gironès per a aquelles persones amb problemes de pagament de l’habitatge principal amb l’assessorament i seguiment dels serveis jurídics conveniat amb el Col.legi d’advocats de Girona.

- Informació i acompanyament en la tramitació del programa de mediació per al lloguer social dirigit a les persones propietàries d’habitatges desocupats que els vulguin posar a lloguer amb la mediació d’una borsa.

- Tramitació de l’expedient d’avalloguer per a les persones arrendadores d’habitatges.

- Inscripcions al Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial.

- Suport als treballadors socials del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt per a la cerca d’habitatges per a les famílies vulnerables de la comarca.

- Assessorament tècnic en matèria d’habitatge.

 

Més informació a l'Oficina Comarcal d'Habitatge del Gironès:
c/ Riera de Mus, 1A  -17003 Girona
Tel. 972 213 262
A/e: habitatge@girones.cat
Horari d'atenció a la ciutadania: de dimarts a divendres, de 8.00 a 15.00 h

 

Díptics informatius:

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map