Notícies

Notícies


Convocatòria beques Escola Bressol Municipal 2020/2021

S’obre el període de presentació de sol·licituds per l’escolarització d’infants a l’Escola Bressol Municipal pel curs 2020/2021. Del 6 al 10 de juliol, ambdós inclosos, es podran presentar les sol·licituds i la documentació corresponent. La sol·licitud es pot presentar telemàticament fent una instància genèrica al web de l’Ajuntament de Sarrià de Ter o presencialment a les Oficines d’Atenció Ciutadana en horari de 9:00 a 13:00h

 

Les famílies amb vulnerabilitat econòmica poden sol·licitar ajuts en concepte d’escolarització d’infants de 0 a 3 anys. Els ajuts atorgats es destinaran a minorar la quota de la mensualitat de l’Escola Bressol, en cap cas seran objecte de subvenció la quota de material, de menjador ni de serveis extraordinaris.

 

Podeu trobar tota la informació accedint als següents enllaços:

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map