Notícies

Notícies


La pandèmia de la COVID19 ens ha portat cap a un canvi de costums en el nostre dia a dia. Estem més a casa, mengem més a casa, comprem més per Internet, entre d’altres. Fets com aquests i d’altres, han comportat un augment dels residus. Per tal de fer front a aquest increment, l’Equip de Govern de l’ajuntament de Sarrià de Ter hem decidir implementar un pla d’acció.

En primer lloc, el passat juliol, es va signar un acord amb la Fundació «Els Joncs», pels tres propers mesos. Al llarg d’aquest període, dos equips de treball de la Fundació Els Joncs reforçaran la recollida de papers, deixalles i bosses d’escombraries dins dels parcs, també netejaran els voltants de les zones de contenidors.

En segon lloc, vàrem crear un grup de coordinació i gestió entre els responsables dels equips de neteja de la Fundació els Joncs, el responsable d’Urbaser, que és l’empresa que fa la recollida d’escombraries i neteja viària al poble, l’Alcalde i el Coordinador de les Àrees de Govern de l’Ajuntament, amb l’objectiu de dirigir els equips de treball cap a les zones on fos més necessari, i amb la major immediatesa possible.

En tercer lloc, hem iniciat una campanya de sensibilització cap a la ciutadania per tal de corregir certs actes incívics que estàvem detectant, tant per part dels particulars, com d’algunes empreses del municipi.

I finalment, la Policia ha rebut ordres d’investigar i sancionar els autors dels abocaments incívics sobre les voreres, i de vegades, al mig de la via pública.

Els resultats d’aquests esforços s’han començat a fer evidents des del primer dia. El que abans passava sovint, ara és una anècdota ocasional i esporàdica.

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map