Geografia

 
La totalitat del terme municipal de Sarrià de Ter és observable en diferents bases cartogràfiques-topogràfiques d’ús habitual a Catalunya. Sarrià de Ter es troba situat estratègicament al nord de la ciutat de Girona, formant part de l’àrea metropolitana de la mateixa.

El pas del riu Ter per la zona confereix al municipi un valor especialment destacable i contribueix a l’increment de la seva biodiversitat, en especial pel que fa al bosc de ribera de gran interès per a les aus. En aquest mateix indret hi trobem un braç mort del riu Ter que augmenta el seu valor per a la fauna.

Travessant de nord a sud el conjunt del terme, hi trobem la riera d’en Xuncla i el torrent de Can Guilana. I mentre aquest últim es mostra més com un fondal on l’alzinar possibilita l’entrada d’elements com el roure i l’om, la riera d’en Xuncla discorre plàcidament per una zona força planera i en un context marcadament agrícola.

La principal activitat econòmica dels darrers 50 anys ha estat la indústria paperera, amb la implantació d’importants empreses d’aquest sector. Un elevat nombre de serveis, Policia Municipal, Centre d’Atenció Primària, mercat setmanal, biblioteca i emissora municipals, serveis socials, instal·lacions esportives, centres socials i culturals, deixalleria, juntament amb dos hotels de dues estrelles i diversitat de restaurants i bars, complementen l’oferta d’aquesta població que, amb una creixent dinamització econòmica, li permet ser referent important del potencial econòmic de la comarca.

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map