Patrimoni


Parròquia de Sant Pau de Sarrià
Nostra Senyora de la Misericòrdia
Edifici de Rafael Masó
HISTÒRIA ANTIGA


Vil·la Romana del Pla de l’Horta: Jaciment arqueològic visitable. Declarat Bé Cultural d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya (05/06/2012). “La riquesa de les seves restes (més de set segles) i l’estat de conservació de les estructures la converteixen en una peça clau per poder explicar la història del territori” (Palahí, Lluís i Nolla, Josep M., El Pla de l’Horta, una vil·la suburbana d’època romana, Girona: Universitat de Girona, 2013 ).

Va ser edificada al s. I a.C. i va ser abandonada al segle VI d.C. Per tant, va de l’època baix-republicana fins a l’antiguitat tardana. Es tracta d’una casa que combina els espais residencials amb gran riquesa d’elements, fins i tot, amb proves d’un important luxe. Al mateix temps, hi trobem una part industrial (agrícola) destinada especialment a la producció de vi. Entre les restes hi destaquen importants conjunts de mosaics, un nimfeu, banys i escultures ornamentals. També un espai amb dues premses de vi, de les més grans trobades.

Cal destacar també, i aquesta és una qüestió poc habitual, que s’ha pogut determinar el nom d’un dels propietaris de la Vil·la: es tracta de Decimus Caluidius Aurfilianus. Així doncs, el primer sarrianenc documentat. 

Mil·liari romà: El 1876 va ser trobat al voltant del Pont de l’Aigua un mil·liari romà datat el 238 d.C. dedicat a l’emperador Caius Iulius Maximinus (Emperador Maximí). Els mil·liari eren monòlits de pedra que es disposaven prop de les calçades romanes i servien per indicar distàncies (en milles) i sovint també hi apareixen inscripcions que feien referència a les autoritats que governaven en el moment de la construcció o restauració de la via. En aquest cas, al mil·liari sarrianenc s’hi pot llegir una inscripció habitual en els mil·liaris de Maximini: «Vias et pontes tempore vetustatis conlapsos restituerunt» (Els camins i els ponts que en un temps es construïren van ser arranjats”. Actualment, el mil·liari es conserva al Museu d’Arqueologia de Sant Pere de Galligants

Necròpolis Visigoda del Pla de l’Horta: La primera necròpolis visigoda trobada a la Tarraconense oriental. El 2004 es va descobrir al pla de l’Horta (en el que avui és el Passeig Mossèn Cinto Verdaguer) una important necròpolis amb dos espais diferenciats: una primera fase romana (s. II-V) i una altra visigoda (s. VI). Es tracta d’un conjunt de 58 enterraments.  Actualment es poden observar dos tombes (una amb sarcòfag de pedra i l’altra de teula).  En aquests jaciments s’hi va trobar també, entre d’altres elements, una Sivella visigoda (s.VI).  

El Pont de l’Aigua: Aquest pont creua el riu Ter des de Sarrià de Ter al barri del Pont Major a Girona. La proximitat de la  Via Augusta i la troballa d’un mil·liari romà en una zona propera fan pensar que l’origen d’aquest pont és d’època romana (a l’entorn del s. I d.C.). Tot i això la primera referència documental data del s. X d.C. D’ençà fins avui ha estat operatiu essent una de les principals entrades a la ciutat de Girona. El pont va ser destruït durant la Guerra Civil i reconstruït per presoners republicans el 1940 i rebatejat com a “Puente del Cuadillo”. D’aquí els símbols feixistes que encara s’hi poden veure (tot i que el 2007 es van fer retirar el “jou i les fletxes” que encara en presidien les entrades).    

 

HISTÒRIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA 

Parròquia de Nostra Senyora de la Misericòrdia, al nucli de Sarrià de Baix. Temple iniciat cap el 1800, però no finalitzat fins a temps recents. L’interès històric del lloc inclou l’horta amb paret de pedra de davant l’església, testimoni de l’activitat hortícola del Pla de Sarrià.

Obra de Rafel Masó:

“Rafael Masó va ser un dels arquitectes catalans més destacables de principis del segle XX (...) La seva obra es distingeix per la plena identificació amb els postulats noucentistes d'una modernitat que no renunciava al classicisme més auster i integrava formes, colors i materials de la cultura pròpia, amb una marcada presència de tècniques artesanals. (...) La seva aportació va ser decisiva per la introducció a Catalunya de conceptes moderns en el disseny d'habitatges, la renovació de l'artesania, la conservació del patrimoni històric, i el foment de la cultura”. (Fundació Rafael Masó. www.rafaelmaso.org)

  • Edifici de les Escoles (Edifici Masó) (Major, 59): L’any 1909 Rafael Masó projecta la reforma de tres cases propietat d’Alfons Teixidor per ubicar-hi l’escola pública de Sarrià. Actualment, edifici usat com a centre cultural.  
  • El Coro (PLaceta de la Font, 9): Edifici projectat per Masó entorn el 1921 per destinar-lo a ser la seu de l’Ateneu-Orfeó Joventut. Posteriorment va ser reformada per l’arquitecte Emili Blanch (1936) i orientat a ser el Grup Escolar Francesc Macià (durant la Guerra Civil). Actualment, després d’una reforma de 2006 es el centre social destinat a la gent gran.    
  • Casa Pòrtuless (Major, 114-116): Casa que va ser reformada també per Masó que es tracta d’una “composició populista estimable” (COAC, Guia d’Arquitectura de Girona i àrea urbana, Girona: Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, 2008). 


Fàbriques i tallers del carrer Josep Flores. Al principi del carrer Josep Flores hi ha diversos tallers i una fàbrica, Can Mitjans, amb xemeneia de totxo associats al canal i a la resclosa sobre el Ter. Aquests elements son testimoni dels orígens industrials de Sarrià.

Masia de Sant Ferriol. Situada entre els barris del Pla de l’Horta i de Sarrià de Dalt, al peu d’un antic camí de ferradura. Es tracta d’una gran masia de 3 plantes, amb portes de mitja volta i una badiu annexa en pedra.

Parròquia de Sant Pau de Sarrià. Al nucli de Sarrià de Dalt. Documentada del segle XI, com a possessió del monestir de Sant Pere de Galligants (Girona). El 1698 era lloc reial.

Molí d’en Xuncla. Situat a la sortida de Sarrià, havia aprofitat l’aigua de la riera del mateix nom.

Masia de Can Camós. Testimoni del passat rural de Sarrià, disposa d’algun portal i finestres de gran interès.

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map