Skip to content

Planejament i gestió urbanística

Regidoria

Urbanisme

Edgar Castellanos Blasi
Regidor

ecastellanos@sarriadeter.cat

Isaac Ramió Lafuente
Regidor

iramio@sarriadeter.cat

Medi Ambient i Mobilitat

Quim Rodríguez Vidal
Regidor

jrodriguez@sarriadeter.cat

Responsable Tècnic Jurídic:

Joaquim Llorens Clos
Secretari Interventor Municipal 

Tècnica:

Meritxell Fontclara i Quintanas 
Arquitecta Municipal

Administració:

Anna Berloso i Coll

Horari

Atenció al públic
De dilluns a divendres: 08:00h a 14:00h

Per visites amb  l’arquitecta municipal, cal demanar cita prèvia.

Ubicació

Edifici Serveis Tècnics
C/ Major 76
17840 Sarrià de Ter


El servei de Planejament i Gestió urbanística de l’Àrea de Territori, d’acord amb l’organització municipal i les competències municipals establertes en la legislació, té encomanades les següents funcions:
 • Planejament Urbanístic

  Aplicar i actualitzar el Pla General d’Ordenació Urbana, redactar i tramitar Modificacions puntuals del Pla General, Plans parcials urbanístics, Plans de Millora urbana i Plans especials urbanístics (desenvolupament del planejament, protecció del patrimoni i del medi natural, etc.), participar en el planejament territorial i sectorial, i elaborar estudis i propostes urbanístiques.

 • Gestió Urbanística 

  Redactar i tramitar els Projectes de reparcel·lació, expedients d’expropiació sistemàtica, expedients d’ocupació directa, determinació i modificació dels sistemes d’actuació, delimitació i modificació de polígons i unitats d’actuació, i revisar la constitució d’unitats urbanístiques col·laboradores, els convenis urbanístics i el seguiment urbanístic dels béns de titularitat municipal.

 • Informació Urbanística

  Facilitar les consultes i l’assessorament a la ciutadania en relació amb el planejament i gestió urbanística. Manteniment del portal-web d’informació urbanística, que inclou el planejament vigent, el planejament en tràmit i el planejament històric, així com el text consolidat de les Normes Urbanístiques i el plànol-visor d’informació urbanística actualitzat, que incorporen les modificacions puntuals del Pla General. Emissió de certificats d’informació urbanística que se sol·licitin.

El Pla General d’Ordenació Urbana vigent és l’instrument d’ordenació urbanística integral del municipi que defineix el model d’implantació urbana, determina el règim jurídic del sòl i estableix les determinacions bàsiques que han de complir la resta d’instruments de planejament i gestió urbanística per al seu desenvolupament.

Les determinacions del planejament urbanístic estableixen la classificació i qualificació urbanística del sòl i defineixen les condicions de parcel·lació (parcel·la mínima, front edificable, etc.), les condicions d’ordenació (edificabilitat, ocupació, número plantes permeses, fondària edificable, separació als límits de parcel·la, etc.), les condicions d’ús (usos compatibles o incompatibles) i altres condicionants d’aplicació a una finca o àmbit, així com la inclusió en un àmbit de planejament derivat (pla parcial, pla de millora urbana, etc.) o en polígons d’actuació urbanística.

L’Ajuntament de Sarrià de Ter posa a disposició de la ciutadania el web de planejament i gestió urbanística que permet la consulta de la informació urbanística de forma integrada i actualitzada.

 

PLANEJAMENT VIGENT


Cliqueu sobre les categories per consultar els expedients o utilitzeu el cercador per trobar un text o un número d’expedient.

Any Títol Data d'aprovació
2018 Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sarrià de Ter (POUM) 26/07/2018
 • Número d'expedient a Urbanisme: 2014/055912/G
 • Aprovat inicialment pel Ple: 28/05/2013
 • Aprovat provisionalment pel Ple: 26/01/2016
 • Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona: 26/07/2018
 • Publicat al DOGC número 7756: 27/11/2018
 • Documentació: POUM aprovat definitivament
2022 Modificació puntual del POUM número 1, al sector PAU-12 Can Renoc 11/10/2023
 • Número d'expedient a Urbanisme: 2022/079054/G
 • Aprovat inicialment pel Ple: 25/01/2023
 • Aprovat provisionalment pel Ple: 26/04/2023
 • Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona: 11/10/2023
 • Publicat al DOGC número 9070: 02/01/2024
 • Documentació: Modificació aprovada definitivament

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

p

PLANEJAMENT EN TRÀMIT


Cliqueu sobre les categories per consultar els expedients o utilitzeu el cercador per trobar un text o un número d’expedient.

Any Títol Estat
2023 Modificació puntual del POUM número 2, esmena d'errades profunditat edificable Aprovació provisional
 • Número d'expedient a l'Ajuntament: X2023000786
 • Número d'expedient a Urbanisme: 2023/081893/G
 • Aprovat inicialment pel Ple: 26/04/2023
 • Aprovat provisionalment pel Ple: 26/09/2023
 • Documentació: Modificació aprovada inicialment
2023 Modificació puntual del POUM número 3, modificació d'usos parcel·la industrial Aprovació provisonal
 • Número d'expedient a l'Ajuntament: X2023001904
 • Número d'expedient a Urbanisme: 2023/082167/G
 • Aprovat inicialment pel Ple: 18/07/2023
 • Aprovat provisionalment pel Ple: 28/11/2023
 • Documentació: Modificació aprovada inicialment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Ajuntament de Sarrià de Ter

Escola Bressol "Confetti"

Biblioteca "Emília Xargay"

Centre Cívic la Cooperativa

Pavelló Municipal

Serveis Tècnics

Ràdio Municipal

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!