Skip to content

Consells sectorials de participació

Fruit del Reglament de Participació Ciutadana de Sarrià de Ter es van crear diferents Consells de participació ciutadana amb la voluntat de “que els grans debats locals i les conclusions respecte els temes de més calat al municipi puguin gaudir d’un ampli consens”.

 El principal és el Consell de Poble encarregat que “té per finalitat el debat sobre els afers i les grans problemàtiques del municipi”. Està configurat per representants dels diferents barris (a través de les AAVV) i dels diferents consells Sectorials i està presidit per l’Alcalde o Alcaldessa.

Per altra banda, el mateix reglament crea els Consells Sectorials. En concret, l’article 17 del Reglament defineix els objectius dels Consells Sectorials de Participació: Els consells sectorials són òrgans de participació, de caràcter consultiu, que vehiculen les demandes, queixes, suggeriments, propostes i informacions derivades dels àmbits de gestió municipal. Les inquietuds ciutadanes en cadascun de les matèries de competència del govern local es concentren en aquest espai”.

Els Consells sectorials creats són: Esportiu, Cultura, Poble i Joventut.    

També existeixen la Taula de la Dona, la Comissió de Festes, i els diferents Consells Escolars Municipals. 

Finalment, l’Ajuntament de Sarrià de Ter en tant que membre de diferents consorcis (VIES VERDES, CONSORCI DEL TER, CILMA i LOCALRET) i empreses de serveis públics metropolitans (TRARGISA i AGISSA) també delega un/a representant en cadascun dels òrgans de decisió d’aquests organismes.  

Representants de l’Ajuntament als organismes en els quals l’Ajuntament ha de tenir representació:

Consell Escolar Municipal

 • Representant

Isaac Ramió

 • Suplent  

Quim Rodríguez

 • Representant ERC 

Jordi Duch

 • Representant PAS 

Mònica Aymerich

 • Representant PSC 

Quim Rodríguez

 • Representant JxSarria

Narcís Farroni

Consell Escolar de l'Escola Montserrat

 • Representant

Quim Rodríguez

Consell Escolar de l'institut de Sarrià

 • Representant

Quim Rodríguez

Consell Escolar de l'Escola Bressol Confetti

 • Representant  

Quim Rodríguez

 • Suplent

Marta Bussó

Consell esportiu Municipal

 • Representant Ajuntament

Martí Arnau (Tècnic Auxiliar d’esports

 • Representant ERC

Montserrat Sòria

 • Representant PAS

Edgar Castellanos (PAS – Regidor d’esports)

 • Representant PSC

Estela López

 • Representant JxSarria

Narcís Farroni

Consell de cultura

 • Representant Ajuntament

 • Representant ERC
 • Representant PAS
 • Representant PSC
 • Representant JxSarrià

Consell de poble

 • Representant Ajuntament 
 • Representant ERC
 • Representant PAS 
 • Representant PSC
 • Representant JxSarria

Trargisa

 • Junta General d’Accionistes

 • Consell d’Administració

Aigues de Girona, Salt i Sarrià de Ter SA

Consorci del Ter

Clima

Consorci Vies Verdes de Girona

Localret

Fons Català de cooperació al Desenvolupament

Escola de Música del Gironès

Ajuntament de Sarrià de Ter

Escola Bressol "Confetti"

Biblioteca "Emília Xargay"

Centre Cívic la Cooperativa

Pavelló Municipal

Serveis Tècnics

Ràdio Municipal

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!