Skip to content

/

Ajuts municipals per al Casal Municipal d’estiu 2022

L’Ajuntament de Sarrià de Ter, a través la Regidoria de Serveis Socials i la Regidoria d’Educació, convoca les Beques de Casal d’Estiu 2022 i redacta les Bases dels ajuts per al Casal Municipal d’estiu 2022 per a infants i joves de Sarrià de Ter. Aquestes beques tenen l’objectiu de garantir el principi d’igualtat d’oportunitats en la població de Sarrià de Ter i promoure accions de caràcter compensatori en relació amb les persones que es troben en situacions socioeconòmiques desfavorides. Les Bases dels ajuts per al Casal Municipal d’estiu 2022 a infants i joves, regulen l’atorgament per part de l’ Ajuntament de Sarrià de Ter dels ajuts individuals del Casal d’estiu Municipal, d’acord amb la disposició pressupostària i per les necessitats socioeconòmiques dels infants i joves de Sarrià de Ter.

Els ajuts atorgats es destinaran a minorar la quota de la mensualitat de l’estada al CASAL D’ESTIU a càrrec de les
famílies. En cap cas, serà objecte de subvenció la quota del servei de menjador (dinar i berenar) ni altres serveis
extraordinaris que es realitzin fora de l’horari de Casal, com per exemple l’hora d’acollida, servei Bon dia, sortides…

Serà el Casal Municipal de Sarrià de Ter qui rebrà la resolució de l’Ajuntament de la subvenció i es responsabilitzarà
de minorar el cost de la quota d’estada que han d’afrontar les famílies prèviament valorades per la Comissió Tècnica de Valoració.

Les sol·licituds s’hauran de presentar degudament omplertes a l’Ajuntament de Sarrià de Ter del 7 al 14 de juny de 2022 (ambdós dies inclosos) i dins l’horari de l’Ajuntament de 9:00 a 14:00 hores o telemàticament.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

SOL·LICITUD

Ajuntament de Sarrià de Ter

Escola Bressol "Confetti"

Biblioteca "Emília Xargay"

Centre Cívic la Cooperativa

Pavelló Municipal

Serveis Tècnics

Ràdio Municipal

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!